Browsing: bà mở cánh cổng điều khiển từ xa để vào nhà thì bị cổng sắt ép chặt vào tường