Browsing: các địa phương sẽ xây dựng kế hoạch điều trị bệnh nhân HIV từ các nguồn viện trợ sang điều trị bằng bảo hiểm y tế (BH